Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Elérkezett az utolsó ítélet online pénztárgép ügyben!


Volt már így is, úgy is: de ez elég konkrét! Az első ilyen az online pénztárgépek életében! - 2014.07.31.

 

Nincs tovább! Ennyi volt! Ismét vége! Nem húzható! Nem kerülhető! Itt a vége!

 

Bár eddig is sokszor röppent már fel a hír, hogy online pénztárgép nélkül nem kereskedelem a kereskedelem, de legalábbis minek nélküle élni - emlékezzünk csak a legutóbbi június 30-dikai rendeletre, majd azt átmagyarázó NAV közleményre, most az NGM közleményében egyértelművé tette: nincs tovább halogatás, szeptember 1-jén már mindenkinek online pénztárgépe kell, hogy legyen!

 

"

Véghatáridő a pénztárgépcserére
2014. július 31. 18:03
 
A véghatáridőről egyeztetett ma a Pénztárgép Munkabizottság. A vállalkozások augusztus 31-e után már csak online pénztárgépet használhatnak.
Több mint 148 ezer online pénztárgép áll összeköttetésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A forgalmazók jelentése szerint augusztus végéig több ezer pénztárgép azonnal beüzemelhető. Vagyis a pénztárgéphasználatra köteles vállalkozásnak nincs más dolga, mint felkeresni a gyártót vagy a forgalmazót. A rendelés azonnal teljesíthető, hiszen az online kasszák a gyártók, a forgalmazók raktáraiban, polcain vannak. 
 
A kormány a véghatáridőt – a pénztárgépre kötelezett vállalkozókra való tekintettel – többször is meghosszabbította. Bízva a jogkövetőkben a bírságolásnál lehetőséget adott az adóhatóságnak, hogy mérlegeljen. Ha a revizor úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás mindent elkövetett annak érdekében, hogy mielőbb beüzemelje a pénztárgépet, nem szankcionált. 
 
Az adóhatóság az elmúlt hónapokban azt tapasztalta, hogy sokan trükköznek, azért, hogy a lehető legkésőbb kelljen olyan pénztárgépbe ütni a bevételt, amelyik az adatokat azonnal továbbítja a NAV kockázatelemzőinek. A rendszert kijátszó vállalkozások a megrendelt pénztárgépet nem veszik át, nem fizetnek előleget, vagy a megrendelést visszamondva új forgalmazót keresnek fel. 
 
A kormány a tisztességes, jogkövető, régóta online kasszát használó vállalkozások és a költségvetési bevételek növelése érdekében döntött a véghatáridő kitűzése mellett. 
 
Az a vállalkozás, amelyik szeptember elsejétől nem online pénztárgépet használ, komoly szankcióra számíthat. Az átállást elmulasztó céget egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja a NAV, és az üzlethelységet is lezárhatja 12 nyitvatartási napra. 
 
A Kormány 2012. október 5-én döntött az online pénztárgépek bevezetéséről. Széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés követően 2013. február 15-én meg is jelent a  konkrét időpontokat és  ütemezést tartalmazó pénztárgéprendelet. Az átállás elősegítése érdekében  2013-ban megalakult a Pénztárgép Munkabizottság, melyben az összes érdekelt fél részt vett.
 
Majd két év felkészülési idő után  lezárul a feketegazdaság elleni küzdelem egy igen fontos szakasza, és szeptembertől minden pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásnál online kassza üzemel.
 
(Nemzetgazdasági Minisztérium)
"
forrás: ngm.gov.hu
 
 
Jelen közleménynél még nem volt konkrétabb online pénztárgép ügyben - mármint határidő ügyben! Ha valaki figyelmesen végigolvassa - sokan eddig sem tették meg :), nem csak a határidő konkrét tényközlését találja meg benne, hanem a kormányzat magyarázatát is:
a kormányzat mindent megtett: határidő módosítgatások, konzultációk sorozata, hogy megfelelőképpen átálljon a magyark kereskedői társadalom az online pénztárgépekre.
Ugyan hiányzik egy pár dolog a felsorolásból (betarthatatlan határidők, fenyegetések, késői rendeleti szabályozások, nem egyértelmű rendeleti szabályozások, stb.), de ettől függetlenül a kormányzatnak több tételben is igazat kell adni:
- az ÁFA bevételek ugrásszerű növekedése egyértelműsíti, hogy igenis éltek vissza a régi gépekkel
- sok helyen - cégünknél is már tavaly december óta - folyamatosan tartanak készleten online pénztárgépeket, így nem indok, hogy nem tudta megvenni a kereskedő
- sok kereskedő húzza-nyúzza a beszerzést, mostanra nagyjából világossá vált, hogy nem a pénzhiány okán (volt rá több, mint egy éve, hogy gyűjtögessen a beruházásra, függetlenül annak magas árától)
- az ellenőrzések hatékonysága is növekedett a NAV állítása szerint, ami megint csak indokolja a rendszer üzembeállítását!
 
Ami viszont továbbra is probléma, hogy a nagy méretű, és terhelhetőségű "kiskasszák" piaca továbbra is üres! A Sam4s gépek kiesésével - gondolom az ALT Cash Kft kálváriáját nem kell újra részletezni - gyakorlatilag üres lett a kisgépek piaca! A CashCube Pro engedélyével gyakorlatilag egy, azaz egy darab ilyen online pénztárgépnek van engedélye, de még ennek az egy típusnak is várhatólag csak a határidő lejártával lesz elérhető készlete! Ez viszont sok nagy forgalmú kereskedőt elkeserít, hiszen nagy valószínűséggel csak egy átmeneti beruházásként veszi (vagy vette) most meg a kiskasszáját. Már most látható, hogy a kisebb méretű online pénztárgépek nem nagyon bírják a napi 1000-1500 nyugtát - mondjuk nem is ajánlják a forgalmazók ilyen helyre!
 
Valószínűsíthető, hogy érkezik tehát a következő kör az online pénztárgépre kötelezettek körében, így a "kezdőkört" most már tényleg le kellene zárni!
 
Azért, ha valaki nem hiszi, járjon utána:
 
"
A nemzetgazdasági miniszter 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelete
 
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és e)–h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
1. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A.  § (1) A  szerviz a  pénztárgép javítási célú átvételéről, továbbá a  javítás befejezését követően visszaadásáról adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az átvételt, illetve a visszaadást követő 3 munkanapon belül.(2) A pénztárgép forgalmazója a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépekről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a NAV által meghatározott módon és formában adatot szolgáltat a NAV részére.”
2. § (1) A Rendelet1 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – az  (1a)  bekezdésben és a  73.  §-ban foglalt kivétellel – 2014. augusztus 31-ét követően nem üzemeltethetőek.”
(2) A Rendelet1 69. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  üzemeltető 2014. december 31-ig jogosult a  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép üzemeltetésére, ha
a) az üzembe helyezett, e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép meghibásodik,
b) a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, amely tényt a szerviz – akár a 42. § (1) bekezdése szerinti 8 napos határidő lejártát megelőzően – a pénztárgépnaplóban rögzíti,
c) nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne,
d) a 41. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének az üzemeltető eleget tesz, és
e) a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.
(1b) A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel vagy az  (1a)  bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel. Az  (1a)  bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag kiállított bizonylatot az üzemeltetőnek meg kell őriznie.
(1c) Ha az üzemeltető részére az e rendeletben fogalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezésre került, az  üzemeltető az  üzlet eladóteréből köteles eltávolítani az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet.”
(3) A Rendelet1 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép szervizelésére, üzemeltetésére e  rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.”
"

forrás: www.magyarkozlony.huKapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: végső határidő, véghatáridő, online pénztárgép, kötelező határidő,

Kapcsolódó hírek:


Euro felkészülési időszak 2019 január 1. után az online pénztárgépeknél!
Mi is történt, hogy ez a kérdés felmerülhet? Korábban - az első online pénztárgépes rendelet idején - az euró átáll...

Micra és Montel Jota, Mini frissítések folyamatban...
Miután most már a Montel forgalmazásában lévő gépek is megkapták az engedélyt a legfrissebb szoftverre, így gyakorlatilag tömegess...

Újabb online pénztárgép frissítési hullám: Micra Jota M és Micra Mini M
  A Micra-Metripond Kft. tervei szerint hamarosan megkezdődnek az A008 Micra Jota M és az A006 Micra Mini M pénztárgépek legújabb...

Szivárognak az engedélyek: Sento M és Sento-H, valamint egy új hordozható, a TaxHandy
Újabb pár engedélyt adott ki az MKEH a mai napon: két már eddig is működő gépet - Micra Sento M (A002) - Montel Sento-H (A003)...

Újabb hordozható online pénztárgép kapott engedélyt!
  A mai napon kapta meg az engdélyt a Fiscat iPalm online pénztárgép új műszaki rendeletnek megfelelő paraméterekkel HORDOZHATÓ o...

Volt egyszer egy mondat... Talán igaz sem volt
  Nem oly rég - 1 napja - jelent meg eg közlemény a NAV oldalán, amely az online pénztárgép használatra kötelezett adóalanyi kö...

NAV közlemény: új pénztárgép használatra kötelezett - új engedély!
  Bár még mindig nem tiszta teljesen a jogszabály értelmezés, de a NAV - mint ellenörző hatóság - a mai nap közlemény...

Visszatérő elem az online pénztárgép piacon: 50000 Ft-os támogatás!
  Többször belengették már: igaz csak kérdezői oldalról, az NGM oldaláról eddig inkább elutasítás volt a válasz. A ...

Az online pénztárgépre kötelezettek köréből: a Taxisok figyelmébe ajánljuk!
  Az elmúlt napokban - mióta megkapta engedélyét a CashCube Light és a CashCube Mini - nagyon sok érdeklődést kaptunk a taxisoktó...

Megvan az első két engedély az új műszaki követlményeknek megfelelően: CashCube Mini és CashCube Light
  Mai nappal megkapta az első két online pénztárgép az új műszaki követelményeknek megfelelően az engedélyt ...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

- T. ArmaCash!
A kasszafióknál mit jelent a 6V nyitófeszültség?
Köszönettel:
Pintér Sándor

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?