Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Jönnek az online italautomaták?


Eddig csak a gép számolta, mit dobtak bele, most majd a NAV is figyeli! -
 
 
friss infó: armacash.hu/hirek
 
A tavalyi év az online pénztárgépektől volt hangos: határidők, eltűnt kereskedők, nem megérkezett gépek, elvesztett támogatás, stb. Mostanra nagyjából lecsengett ez az "indulati" hullám, nemsokára indul a pénztárgéphasználatra kötelezettek körének kiterjesztése... de addig is kell valami izgalom!
 
Idén január 1-jén lépett hatályba a 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet, amely "az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól" szól, és gyakorlatilag beletaposott az automatákat üzemeltetők lelkébe (bár inkább pénztárcájába).
 
Korábban is rebesgették már, hogy az italautomaták is online fognak jelenteni, hiszen a készpénzforgalom itt gyakorlatilag nyugtaadási kötelezettség nélkül történt. Bár a gépek számolják a bevételt, és ez alapján számol el a NAV-val az üzemeltető is, de ezt a területet is figyelni szeretné a "Nagy Testvér"
 
Idén még "csak" a regisztrációt kell megejteni, és már ez is 30.000 Ft-ba fáj! (Az első részlet 3000 forint és a bejelentés megtételének időpontjáig kell megfizetni, a második részlet 27 000 forint és 2015. december 31-ig kell megfizetni. forrás: 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet). Ezután jön még majd az eszköz online-osítása, aminek árát viszonylag nagy szórásban várják az érintettek: 100-200 ezer forint közé teszik egy-egy készülék "átalakítását".
 
A mikor pedig, mint mindig: bizonytalan!
 
 
 
 
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
 
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A bejelentés
 
1. § Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés (a továbbiakban: automataberendezés) üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában foglalt esetekben és módon köteles az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán elektronikusan bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés) az automataberendezés
a) tulajdonosának nevét,
b) üzemeltetőjének nevét,
c) üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátójának nevét,
d) üzemeltetési helyét,
e) gyártási számát,
f) típusát,
g) gyártóját,
h) állapotát,
i) kategóriáját, és
j) működési formáját.
2. Az igazgatási szolgáltatási díj
 
2. § (1) A díjat az állami adóhatóság honlapján közzétett számlaszámra kell megfizetni átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést és a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. Az átutalásról szóló igazolást csatolni kell a bejelentéshez.
(2) Ha az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az eljárást megszüntette, a kérelmező a kérelmét visszavonja, vagy az állami adóhatóság a kérelem teljesítését megtagadta, a kérelem benyújtásakor megfizetett díj nem téríthető vissza.
(3) A díjak kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.
3. § (1) Az állami adóhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám) ad.
(2) A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan közzéteszi.
(3) Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi az automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét.
3. Záró rendelkezések
 
4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
5. § (1) Azon adózók, akik 2015. január 1-jén automataberendezést üzemeltetnek és 2015. március 31-ig e rendelet szerinti bejelentést tesznek, az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségüket a 2. § (1) bekezdésétől eltérően két részletben teljesíthetik. Az első részlet 3000 forint és a bejelentés megtételének időpontjáig kell megfizetni, a második részlet 27 000 forint és 2015. december 31-ig kell megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adózók a bejelentéshez az első részlet befizetéséről szóló igazolást csatolják.
 
 
 
NAV közlemény:
"
TÁJÉKOZTATÓ
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések bejelentéséről
 
A 2015. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés (továbbiakban: automataberendezés) üzemeltetője elektronikus úton köteles bejelenteni az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az értékesítés megkezdését és az automataberendezés üzemeltetésében bekövetkezett változásokat.
Erre a célra az AUTOMATA elnevezésű adatalap került kialakításra.
 
Az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezés adatairól (tulajdonosának neve, üzemeltetőjének neve, üzemeltetési hely rendelkezésére bocsátójának neve, üzemeltetési hely, gyártási szám, típus, gyártó, állapota, kategóriája és működési formája) az alábbi határidők figyelembe vételével köteles teljesíteni bejelentési kötelezettségét:
a) az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,
b) az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
c) az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,
d) haladéktalanul, a Rendeletben meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.
 
Azon adózóknak, akik 2015. január 1-jén automataberendezést üzemeltetnek, a fenti bejelentési kötelezettségüknek 2015. március 31-ig kell eleget tenniük.4
 
Az állami adóhatóság az értékesítés megkezdésére vonatkozó bejelentés alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot küld elektronikus úton az adatlapot beküldő adózó elektronikus tárhelyére. Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az automataberendezésen jól láthatóan közzétenni.
Az automataberendezéssel történő értékesítés megkezdésének bejelentése igazgatási szolgáltatási díjköteles.
A bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat – a Rendeletben meghatározott módon és összegben - a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 01079098 00000000 számú „NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlára” kell átutalni.
 
Az értékesítés megkezdésének bejelentése esetén az adatlaphoz kötelező csatolni az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló banki igazolást. Az állami adóhatóság kizárólag olyan igazolást fogad el, amely hitelesen igazolja az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét. Igazolás hiányában az értékesítés megkezdéséhez, jogszerű folytatásához szükséges regisztrációs szám nem kerül kiadásra.
Az AUTOMATA adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://nav.gov.hu Nyomtatványkitöltő programok Nyomtatványkitöltő programok Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).
 
A bejelentés internetes kitöltő- és ellenőrző programja ezúttal is hibavizsgálatokkal és aktív súgóval segíti az adózókat a nyomtatvány helyes kitöltésében.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
"
forrás: nav.gov.hu
 
 
 
friss infó: armacash.hu/hirek


Kapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: online pénztárgép, online italautomata, online automata, NAV, NGM, rendelet, közlemény, regisztráció,

Kapcsolódó hírek:


Automata regisztráció: határidő június 30.!
  Utolsó napok felé tart a (2019. évi XXVI. törvény - egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) kezelőszemélyzet n...

Kocsimosók, parkolóautomaták figyelem! Itt az újabb bekötési hullám a NAV-hoz?
A feketegazdaság visszaszorításából tavaly több mint négyszázmilliárd forint származott, részben ez az összeg fedezte a jogkövető ...

Euro felkészülési időszak 2019 január 1. után az online pénztárgépeknél!
Mi is történt, hogy ez a kérdés felmerülhet? Korábban - az első online pénztárgépes rendelet idején - az euró átáll...

Micra és Montel Jota, Mini frissítések folyamatban...
Miután most már a Montel forgalmazásában lévő gépek is megkapták az engedélyt a legfrissebb szoftverre, így gyakorlatilag tömegess...

Online számlázás: nincs határidő módosítás, nincs türelmi idő!
  A számlázz.hu, mint az egyik online (még nem NAV-hoz bekötett értelemben, hanem a klasszikus weboldalon történő üzemelésre gon...

Újabb online pénztárgép frissítési hullám: Micra Jota M és Micra Mini M
  A Micra-Metripond Kft. tervei szerint hamarosan megkezdődnek az A008 Micra Jota M és az A006 Micra Mini M pénztárgépek legújabb...

Ismét tervben az összes szálláshelyre online pénztárgépet verzó!
A 24.hu portál információja szerint most már tényleg nem elkerülhető, hogy online pénztárgép legyen minden airbnb szálláshelyadóná...

Határidős lett az AFE beszerel(tet)ése az étel- és italautomatákba!
Megjelent az NGM 7/2018. (III. 19.) rendelete, amely a legnagyobb változást talán a határidő tekintetében hozta: 2018. június 30-ig mi...

Év végi hajrá a taxis piacon!
Egy éve azon ment a lamentálás, hogy a pénztárgép kiterjesztetti körnek - köztük a taxisoknak - lesz-e egyáltalán, és ha lesz, lesz-...

Már lehet is szerződést kötni az egyetlen felügyeleti szolgáltatóval online étel- és italautomata online-osítására!
  A Magyar Posta - meglepő - gyorsasággal reagált a kialakult helyzetre: - 2017.06.19. : 2017. évi LXXVII (VI.19) törvény, megha...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

- zm5sci

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?