Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

2011. október 30-án kezdődik a téli időszámítás. Az Ön pénztárgépén is be KELL állítani a pontos időt!


A pontos idő a pénztárgépen a NAV szerint is fontos! Ne várja meg, míg ők szólnak! - 2011.10.05.

 

2011. október 30-án kell visszaállítanunk egy órával az időt a téli időszámításra való áttérés miatt. Az Ön pénztárgépén is át kell állítani a pontos időt, már csak a törvényi előírások miatt is (hatályos NAV rendelet: Közlemény a pénztárgépek és a taxaméterek követelményrendszeréről 1. 15. 1. pontja)!
 
Nyugta (adóügyi bizonylat, pénztárgép bizonylat) esetén tartalmaznia kell a "nyugta kibocsátásának kelte (év, , nap, óra, perc)" -t.
Amennyiben az Ön pénztárgépén nem megfelelő a pontos idő beállítása, úgy egyéb problémákat is felvethet a pénztárgép használata: nyitás előtti, vagy zárás utáni kiszolgálás, hiszen a pénztárgép regisztrált ideje szerint, Ön még nem nyitott ki, hiszen az órája korábbi időpontot mutat; vagy nem zárt be, mivel későbbit mutat, mint a tényleges nyitvatartási ideje!
Kérje kollegánkat pénztárgépének pontos idejét állítsa be minél hamarabb az óraátállítást követően, ne kelljen egy esetleges NAV ellenőrzés során Önnek ezzel bajlódnia!
 
Előre egyeztetett időpontban az alábbi településeken kiszállási díjat nem számítunk fel az óraátállítási művelet elvégzéséért:
Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Bucsa, Füzesgyarmat, Szeghalom, Kunmadaras, Kunhegyes, Tiszaszentimre, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Nádudvar, Kaba, Ebes, Debrecen, Berekfürdő, Abádszalók.
 
 
 
A teljes NAV rendelet:
Közlemény a pénztárgépek és a taxaméterek követelményrendszeréről
 
 
I. Pénztárgép
 
A) Engedélyezés
 
A pénztárgéptípus forgalmazására irányuló kérelem esetén az APEH elnöke akkor ad engedélyt, ha a pénztárgép megfelel a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek, a jelen közleményben előírt technikai és egyéb követelményeknek, valamint az 5. pontban meghatározott feltételek szerint a kérelem mindent tartalmaz, ami az engedély megadásához szükséges.
 
1. Technikai feltételek
 
1. 1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetések rögzítésére és bizonylatolására.
 
1. 2. A pénztárgépnek a közleményben meghatározott tartalmú bizonylatokat, és ezzel egyidejűleg a bizonylatokkal megegyező tartalmú (eltekintve a fejléc, üdvözlő- és reklámsorok kötelező nyomtatásától) ellenőrző szalagot kell nyomtatni, vagy a 3. 5. pont szerinti elektronikus napló fájlt kell rögzíteni. Ellenőrző szalagként folytonos papírtekercs használható. A tekercs vágása nem megengedett. Mind a bizonylatoknak, mind az ellenőrző szalagnak jól olvashatónak kell lennie, és olvashatóságát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) meg kell tartania. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 
1. 3. A pénztárgépnek plombával lezárhatónak kell lennie. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül se legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására. A plomba formájára, anyagára és tartalmára vonatkozó előírásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az APEH-engedélytől eltérő plomba a pénztárgépek és taxaméterek lezárására nem alkalmazható.
 
1. 4. A pénztárgépnek adómemóriával kell rendelkeznie, amelynek a hozzáférhetetlenség biztosításával tárolnia kell a napi értékesítés engedményekkel, bizonylaton belüli sztornókkal és visszárukkal csökkentett, felárakkal növelt, áfát is tartalmazó végösszegét (továbbiakban: napi forgalom). Biztosítani kell, hogy az adómemóriában tárolt adatok megváltoztatása ne legyen lehetséges. A pénztárgép az adómemóriától való megszakítás, vagy az adómemória megtelte esetén nem működhet tovább. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség kimaradása esetén is tárolnia kell.
 
1. 5. A pénztárgépnek legalább az alábbi öt forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és egyéb - 1.7. pont szerinti - tranzakciók áfa-csoportonkénti elkülönített regisztrációját biztosítják:
 
05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtője, jele "A";
15%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtője, jele "B";
20%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtője, jele "C";
Adójegyes termékek forgalmának gyűjtője, jele "D";
Tárgyi adómentes termékek, szolgáltatások, vagy a II.B).2.3. pont szerinti adóalanyok forgalmának gyűjtője, jele "E".
A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell.
 
A fenti áfa kulcsok a közlemény kiadásakor érvényesek.
 
A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa kulcsok 1. 26. pont szerinti módosítására.
 
1. 6. A pénztárgéppel negatív végösszegű, vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki. A nyugta, vagy egyszerűsített számla kinyomtatását követő engedményt, sztornót, vagy visszárut a vevő eredeti bizonylatának - egyszerűsített számla esetén a bizonylat fénymásolatának - csatolásával, az e közleményben meghatározott tartalmú sztornó, vagy visszáru bizonylaton, vagy egyéb, erre a célra rendszeresített kézi kitöltésű szigorú számadású bizonylatként kezelt nyomtatványon kell elszámolni.
 
1. 7. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti:
 
Értékesítés - Sztornó (jele: " ");
Felár - Felár sztornó (jele: "f");
Engedmény - Engedmény sztornó (jele: "e");
Visszáru - Visszáru sztornó (jele: "v");
Részösszeg felár - Részösszeg felár sztornó (jele: "f");
Részösszeg engedmény - Részösszeg engedmény sztornó (jele: "e").
Az értékesítés és sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többié opcionális. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (sztornó, engedmény, visszáru, felár sztornó) értékét "-" előjellel kell kinyomtatni.
 
1. 8. A pénztárgépnek (az alkalmazott tranzakció típusoktól függően) az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakció-gyűjtőkkel kell rendelkeznie:
 
Felár;
Sztornó;
Engedmény;
Visszáru.
A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait az "A" melléklet foglalja össze.
 
Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni:
 
Sztornó bizonylatok értékének gyűjtése;
Visszáru bizonylatok értékének gyűjtése.
1. 9. A pénztárgépnek legalább az alábbi napi szintű számlálókat kell kezelnie:
 
· Kinyomtatott nyugták számlálója
 
A pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója
Nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója
Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végezni:
 
Sztornó bizonylatok számlálása;
Visszáru bizonylatok számlálása.
1. 10. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az adómemória indításától kezdődően gyűjteni kell a napi forgalmi gyűjtők összegét.
 
1. 11. A pénztárgépnek az adómemória indításától kezdődően az alábbi globális számlálókat kell kezelnie:
 
Napi zárások számlálója
RAM törlések számlálója
1. 12. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie:
 
1. 12. 1. Napi funkciók:
 
Napnyitás;
Bizonylatnyitás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat);
Tételsor nyomtatás (nyugta tételsor, egyszerűsített számla tételsor, megjegyzés sor);
Rész-összesen sor nyomtatás;
ÖSSZESEN sor nyomtatás;
Bizonylat-megszakítás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat);
Bizonylatzárás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat);
Napzárás.
1. 12. 2. Adómemória indítási, technikai és egyéb funkciók:
 
Dátum-, idő-állítás;
"Azonosító rekord" írás;
"Áfa rekord" írás;
Adómemória indítás;
Adómemória adatai nyomtatás (sorszám és dátum szerint)
"RAM TÖRLÉS rekord" írás;
Fejléc beállítás;
Váltópénz-kezelés ("Pénz be");
Fölözés ("Pénz ki");
Pénztár-jelentés.
A pénztárgép napi, indítási, technikai és egyéb funkcióinak működését a "B" és "C" melléklet foglalja össze. Az euró bevezetésével kapcsolatos speciális funkciók leírását a 4. pont tartalmazza.
 
1. 13. A pénztárgép az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre. A végrehajtás feltételeit az adóügyi modul (adómemória és adóügyi kártya (hagyományos pénztárgép esetén az adómemóriát kezelő hardver-szoftver elemek)) aktuális állapota határozza meg. Az adóügyi modul lehetséges állapotait, a funkciók végrehajtásának állapot-feltételeit, a végrehajtás állapotváltozásait a "D", "E", "F" melléklet foglalja össze.
 
1. 14. A pénztárgépnek az alábbi hibák esetén blokkolt állapotba kell kerülnie:
 
Az adóügyi modul biztonsági áramforrásának feltöltése nem megfelelő;
Az adóügyi modul RAM területén tárolt adatok tartalma nem konzisztens;
Az adómemóriában és az adóügyi modul RAM területén tárolt adómemória azonosítószám nem azonos;
Az adómemória és az adóügyi kártya között nincs kapcsolat;
Az adómemória adattartalma sérült;
Az adómemória megtelt;
Az adóügyi modul hibás;
Az adóügyi kártya működtető programjának (hagyományos pénztárgép esetén a pénztárgép program) ellenőrző száma megváltozott. Ennek ellenőrzését a pénztárgép bekapcsolásakor kell elvégezni oly módon, hogy az adóügyi kártya működtető programja (hagyományos pénztárgép esetén a pénztárgép program) kiszámolja önmaga ellenőrző számát, és összehasonlítja az adómemóriában (az azonosító rekordban, RAM törlés esetén az utolsó RAM törlés rekordban) tárolt ellenőrző számmal.
Blokkolt állapotban a pénztárgép dátum, idő-állításon kívül kizárólag az adómemória adatainak kinyomtatását végezheti el, minden egyéb funkció végrehajtása tilos. A blokkolt állapot kizárólag a pénztárgép adóügyi modulján elhelyezett "RAM törlés jumper" aktivizálásával oldható fel. Ennek menete a következő:
 
A plomba kibontása;
A blokkolt állapotot okozó hiba elhárítása;
"RAM törlés jumper" aktivizálása, melynek hatására a "RAM törlés rekord" az adómemóriába íródik és az adóügyi modul RAM területe törlésre kerül.
A "RAM törlés jumper" aktív állapotában a pénztárgép a "RAM törlés rekord" adómemóriába írásán kívül kizárólag dátum-, idő-állítás funkciót hajthat végre.
 
1. 15. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki: (Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 4. pont tartalmazza.)
 
1. 15. 1. Nyugta (adóügyi bizonylat), amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 
Bizonylat fejléc adatok (az adatsorok alábbi sorrendje kötelező);
A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve;
A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye;
A bizonylatot kiállító üzlet neve (amennyiben különbözik a vállalkozás (vállalkozó) nevétől);
A bizonylatot kiállító üzlet címe (amennyiben különbözik a vállalkozás (vállalkozó) székhelyétől);
A vállalkozás (vállalkozó) adószáma.
"NYUGTA";
A tranzakció tárgyának (termék, szolgáltatás) megnevezése, adóval együtt számított értéke, a tranzakció típusának jele (vagy megnevezése), a forgalmi gyűjtő 1. 5. pont szerinti jele;
A nyugta végösszege (fizetendő összeg), "ÖSSZESEN: ..… Ft" formában;
A nyugta sorszáma 1. 16. pont szerint;
A nyugta kibocsátásának kelte (év, , nap, óra, perc);
Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma, amelynek első három jegye az APEH-engedély száma, a további 6 számjegy a forgalmazó által megadott, "000001"-gyel induló, vezető-nullákkal ellátott, 1-gyel növekvő folyamatos sorszám, amely az adott pénztárgépet egyedileg azonosítja;
A nyugta bizonylat mintáját a G1 melléklet tartalmazza.
 
1. 15. 2. Egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat), amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 
Bizonylat fejléc adatok (1. 15. 1. pont szerint);
"EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA";
Az egyszerűsített számla számlaszáma PPPPPPPPP/ZZZZ/NNNNN formában, ahol:
PPPPPPPPP a pénztárgép azonosítószáma;
ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva);
NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva);
A vevő neve;
A vevő címe;
A bizonylat tételsorainak fejléce (megnevezés, besorolási szám, mennyiség, mennyiségi egység, adóval együtt számított egységár, adóval együtt számított érték, áfa jel);
A tranzakció tárgyának (termék, szolgáltatás) megnevezése, áfa törvény szerinti besorolási száma, mennyisége, mennyiségi egysége, adóval együtt számított egységára és értéke, a tranzakció típusának jele (vagy megnevezése), a forgalmi gyűjtő 1. 5. pont szerinti jele;
Az egyszerűsített számla végösszege (fizetendő összeg), "ÖSSZESEN: ..… Ft" formában;
Az egyszerűsített számla végösszegének áfa-csoport szerinti bontása az áfa jel, áfa mérték és az áfa csoport szerinti érték feltüntetésével. Áfa mértékként "A" áfa jel esetén "04,76%"-ot, "B" esetén "13,04%"-ot, "C" esetén "16,67%"-ot, "D" esetén "AJT", "E" esetén “Mentes az adó alól" szöveget kell nyomtatni;
"Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas" szöveg;
"A számla két példányban készült" szöveg;
A bizonylat sorszáma 1. 16. pont szerint;
Az egyszerűsített számla kibocsátásának kelte (év, , nap, óra, perc);
Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.
Az egyszerűsített számla bizonylat mintáját a G2 melléklet tartalmazza.
 
1. 15. 3. Napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:
 
Bizonylat fejléc adatok (1. 15. 1. pont szerint);
"NAPI FORGALMI JELENTÉS";
A napi zárás sorszáma;
"A - 05%:" forgalom;
"B - 15%:" forgalom;
"C - 20%:" forgalom;
"D - AJT:" forgalom;
"E - TAM:" forgalom;
Napi forgalom összesen;
Felár összesen;
Sztornó összesen;
Engedmény összesen;
Visszáru összesen;
Nyugták száma;ű
Egyszerűsített számlák száma;
Nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen;
Megszakítások száma;
Sztornó bizonylatok száma (lásd 1. 15. 6. pont);
Sztornó bizonylatok összesen;
Visszáru bizonylatok száma (lásd 1. 15. 7. pont);
Visszáru bizonylatok összesen;
Göngyölített forgalom (GT);
A RAM törlés sorszáma, időpontja (év, , nap, óra, perc), az 1. 14. pont szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a napi gyűjtők törlése megtörtént;
A RAM törlések száma;
"AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK" (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 120, vagy annál kevesebb);
"AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT" (abban az esetben, ha az adómemória megtelt);
A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, , nap, óra, perc);
Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.
Az adatsorok fenti sorrendje kötelező. A napi forgalmi jelentés bizonylat mintáját a G3 melléklet tartalmazza.
 
1. 15. 4. Adómemória adatai lista (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:
 
Bizonylat fejléc adatok (1. 15. 1. pont szerint);
"ADÓMEMÓRIA ADATAI";
Az adómemória azonosítószáma;
Az adómemória inicializálásának kelte (év, , nap, óra, perc);
1. 14. pont szerinti ellenőrző szám (azonosító rekord szerint);
A listázott időszak (dátum -tól, -ig, vagy zárás sorszám -tól, -ig);
A listázott időszak kezdetekor érvényes áfa rekord beírásának dátuma (év, , nap), az áfa kulcsok jele és értéke ("A - 05%", "B - 15%", "C - 20%", "D - AJT", "E - TAM");
Az adómemória adatainak listázott időszak szerinti szekvenciális kiíratása, az alábbi adattartalommal:
Napi forgalom rekord esetén:
A napi zárás sorszáma, dátuma (év, , nap);
"A:" napi forgalom;
"B:" napi forgalom;
"C:" napi forgalom;
"D:" napi forgalom;
"E:" napi forgalom;
Napi forgalom összesen;
Az adott naphoz tartozó göngyölített forgalom (GT).
RAM törlés rekord esetén:
A RAM törlés sorszáma, időpontja (év, , nap, óra, perc), az 1. 14. pont szerinti program ellenőrző szám.
Áfa rekord esetén:
Az Áfa változás előtti időszak forgalmának Áfa kulcsok szerinti részletezése és összege az alábbi formában:
"A - 05%:" időszak szerinti forgalom;
"B - 15%:" időszak szerinti forgalom;
"C - 20%:" időszak szerinti forgalom;
"D - AJT:" időszak szerinti forgalom;
"E - TAM:" időszak szerinti forgalom;
Időszak szerinti forgalom rész-összesen (-tól, -ig);
Az Áfa rekord módosításának dátuma (év, , nap), a módosított Áfa kulcsok jele és értéke.
A listázott időszak forgalmának áfa kulcsok szerinti részletezése és összege az alábbi formában:
Ha a listázott időszakban áfa változás történt:
Az utolsó áfa változás keltével kezdődő időszak forgalmának áfa kulcsok szerinti részletezése és összege az alábbi formában:
"A - XX%:" időszak szerinti forgalom;
"B - XX%:" időszak szerinti forgalom;
"C - XX%:" időszak szerinti forgalom;
"D - XXX:" időszak szerinti forgalom;
"E - XXX:" időszak szerinti forgalom;
Időszak szerinti forgalom rész-összesen (-tól, -ig).
A listázott időszak forgalmának végösszege.
Ha a listázott időszakban áfa változás nem történt:
A listázott időszak forgalmának áfa kulcsok szerinti részletezése és összege az alábbi formában:
"A - 05%:" időszak szerinti forgalom;
"B - 15%:" időszak szerinti forgalom;
"C - 20%:" időszak szerinti forgalom;
"D - AJT:" időszak szerinti forgalom;
"E - TAM:" időszak szerinti forgalom;
Időszak szerinti forgalom összesen.
A pénztárgép göngyölített forgalma (GT);
Összes zárás száma;
A RAM törlések száma;
1. 14. pont szerinti ellenőrző szám (az utolsó RAM törlés rekord szerint, ha volt RAM törlés);
A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, , nap, óra, perc);
Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.
Az adatsorok fenti sorrendje kötelező. (Megjegyzés: áfa rekord és időszak összesen adatok nyomtatása esetén az "A", "B", "C", "D", "E" áfa jel mellé az adott áfa jelhez tartozó, a listázott időszakban érvényes áfa %-okat és azonosítókat kell kiíratni. Ezek értéke a közlemény kiadásakor: 05%, 15%, 20%, AJT, TAM.) Az adómemória adatai bizonylat mintáját a G4 melléklet tartalmazza.
 
1. 15. 5. "Nem adóügyi bizonylat":
 
Bizonylat fejléc adatok (1. 15. 1. pont szerint);
"NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT";
Szabad szöveg, amely nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet és az "ÖSSZESEN" szót;
A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, , nap, óra, perc);
"NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT".
"Nem adóügyi bizonylat" készítésekor a forgalmi, tranzakció-gyűjtők és az 1. 9., 1. 11. pont szerinti számlálók értéke nem változhat. A nem adóügyi bizonylat mintáját a G5 melléklet tartalmazza.
 
1. 15. 6. Nyugta, vagy egyszerűsített számla sztornó bizonylata, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 
Bizonylat fejléc adatok (1. 15. 1. pont szerint);
"SZTORNÓ BIZONYLAT";
Az eredeti tranzakciót tartalmazó bizonylat kelte, típusa és azonosítószáma XX/PPPPPPPPP/ZZZZ/NNNNN formában, ahol:
XX a bizonylat típusa (nyugta esetén "NY", egyszerűsített számla esetén "SZ");
PPPPPPPPP/ZZZZ/NNNNN a bizonylat azonosítószáma (nyugta esetén a pénztárgép azonosítószáma és a nyugta sorszáma, egyszerűsített számla esetén az egyszerűsített számla száma).
A vevő neve;
A vevő címe;
A bizonylat tételsorainak fejléce (megnevezés, besorolási szám

Kapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: óraátállítás pénztárgép, téli időszámítás, idő beállítása pénztárgép, pénztárgép pontos idő,

Kapcsolódó hírek:
Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

- zm5sci

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ